transient (a-no) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transient (a-no) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transient (a-no) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transient (a-no).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transient (a-no)

    * kỹ thuật

    ngắn ngủi

    toán & tin:

    tạm thời