transient conditions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transient conditions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transient conditions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transient conditions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transient conditions

  * kỹ thuật

  chế độ không ổn định

  trạng thái không ổn định

  điện:

  điều kiện chuyển tiếp

  điều kiện nhất thời

  điều kiện quá độ