swan river daisy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swan river daisy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swan river daisy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swan river daisy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swan river daisy

    western Australian annual much cultivated for its flower heads with white or bluish to violet or variegated rays

    Synonyms: Brachycome Iberidifolia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).