swanskin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swanskin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swanskin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swanskin.

Từ điển Anh Việt

  • swanskin

    * danh từ

    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) hàng flanen