swansea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swansea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swansea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swansea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swansea

    a port city in southern Wales on an inlet of the Bristol Channel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).