swan-necked nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swan-necked nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swan-necked giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swan-necked.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swan-necked

  * kỹ thuật

  hình cổ ngỗng

  khuỷu

  tay quay

  cơ khí & công trình:

  gãy góc