swannery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swannery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swannery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swannery.

Từ điển Anh Việt

  • swannery

    /'swɔnəri/

    * danh từ

    chỗ nuôi thiên nga