swansdown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swansdown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swansdown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swansdown.

Từ điển Anh Việt

  • swansdown

    * danh từ

    lông tơ thiên nga (để nhồi áo)