swan neck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swan neck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swan neck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swan neck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swan neck

    * kỹ thuật

    ống cổ ngỗng

    xây dựng:

    khuỷu hình chữ S