swan-dive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swan-dive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swan-dive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swan-dive.

Từ điển Anh Việt

 • swan-dive

  /'swɔloudaiv/ (swan-dive) /swan-dive/

  dive)

  /swan-dive/

  * danh từ

  sự nhào kiểu chim nhạn (nhào) xuống nước, hai tay duỗi thẳng cho lúc đến gần mặt nước)