swan-shot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swan-shot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swan-shot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swan-shot.

Từ điển Anh Việt

  • swan-shot

    /'swɔnʃɔt/

    * danh từ

    đạn chì cỡ lớn