swan-mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swan-mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swan-mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swan-mark.

Từ điển Anh Việt

  • swan-mark

    /'swɔnmɑ:k/

    * danh từ

    dấu mỏ (dấu ở mỏ thiên nga để chỉ quyền sở hữu)