swan-neck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swan-neck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swan-neck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swan-neck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swan-neck

  * kỹ thuật

  hình chữ S

  hình cổ ngỗng

  điện lạnh:

  hình cổ cò

  hình cổ thiên nga

  xây dựng:

  ống nối cổ ngỗng

Từ điển Anh Anh - Wordnet