stroke bore ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroke bore ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroke bore ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroke bore ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stroke bore ratio

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  tỷ lệ khoan doa

  cơ khí & công trình:

  tỷ số giữa khoảng chạy và đường kính (xy lanh)