sneak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sneak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sneak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sneak.

Từ điển Anh Việt

 • sneak

  /sni:k/

  * danh từ

  người hay vụng trộm, người hay lén lút, người hay ném đá giấu tay; người đáng khinh, người hẹn hạ

  (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) đứa hớt lẻo, đức mách lẻo

  (thể dục,thể thao) bóng đi sát mặt đất (crickê)

  * nội động từ

  trốn, lén

  to sneak off (away): trốn đi, lén đi

  to sneak in: lẻn vào

  (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) mách lẻo

  * ngoại động từ

  (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) ăn cắp, xoáy

  mang lén, đưa lén

  to sneak out of

  lén lút lẩn tránh (công việc...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet