fink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fink.

Từ điển Anh Việt

 • fink

  /finɳk/

  * danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng)

  kẻ tố giác, tên chỉ điểm

  kẻ phá hoại cuộc đình công

  kẻ đáng khinh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fink

  * kinh tế

  kẻ phá hoại cuộc đình công

Từ điển Anh Anh - Wordnet