shooting war nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting war nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting war giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting war.

Từ điển Anh Việt

  • shooting war

    /'ʃu:ti'wɔ:/

    * danh từ

    chiến tranh nóng (để phân biệt với chiến tranh lạnh, chiến tranh cân não)