shooting-brake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting-brake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting-brake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting-brake.

Từ điển Anh Việt

  • shooting-brake

    /'ʃu:tiɳbreik/

    * danh từ

    xe toàn năng (vừa chở người, vừa chỏ hàng hoá)