shooting-stick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting-stick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting-stick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting-stick.

Từ điển Anh Việt

  • shooting-stick

    /'ʃu:tiɳstik/

    * danh từ

    gậy có thể xếp thành ghế ngồi