shooting-boots nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shooting-boots nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shooting-boots giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shooting-boots.

Từ điển Anh Việt

  • shooting-boots

    /'ʃu:tiɳbu:ts/

    * danh từ số nhiều

    giày ống đi săn