security risk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

security risk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm security risk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của security risk.

Từ điển Anh Việt

 • security risk

  * danh từ

  người không đảm bảo về mặt bảo vệ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • security risk

  * kinh tế

  kẻ đe dọa an ninh

  người dễ gây tổn hại an ninh của một tổ chức

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  rủi ro về an ninh

  rủi ro về bảo mật