search problem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

search problem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm search problem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của search problem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • search problem

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bài toán tìm kiếm