search light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

search light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm search light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của search light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • search light

  * kỹ thuật

  ánh sáng truy tầm

  đèn pha

  toán & tin:

  đèn chiếu, đèn pha