search-party nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

search-party nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm search-party giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của search-party.

Từ điển Anh Việt

  • search-party

    /'sə:tʃ,pɑ:ti/

    * danh từ

    đoàn người đi tìm, đoàn người đi khám