search-warrant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

search-warrant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm search-warrant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của search-warrant.

Từ điển Anh Việt

  • search-warrant

    /'sə:tʃ,wɔ:rənt/

    * danh từ

    giấy phép khám nhà