searchlight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

searchlight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm searchlight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của searchlight.

Từ điển Anh Việt

 • searchlight

  /'sə:tʃlait/

  * danh từ

  đèn pha rọi (máy bay địch...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • searchlight

  * kỹ thuật

  đèn rọi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • searchlight

  a light source with reflectors that projects a beam of light in a particular direction