screen sizing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screen sizing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screen sizing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screen sizing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • screen sizing

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sự phân loại bằng sàng

  xây dựng:

  sự phân loại ngang bằng