screened nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screened nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screened giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screened.

Từ điển Anh Việt

 • screened

  * tính từ

  được chắn; được che; được sàng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • screened

  * kinh tế

  lọc qua sàng

  lọc thô

  * kỹ thuật

  bị chắn

  bị che

  được che

  hóa học & vật liệu:

  đã rây

  đã sàng

  xây dựng:

  được chắn

  được sàng