screen angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screen angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screen angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screen angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • screen angle

  * kỹ thuật

  góc nghiêng mành

  điện lạnh:

  góc màn chắn

  xây dựng:

  góc màn hình