screen filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screen filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screen filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screen filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • screen filter

  * kinh tế

  tấm lọc lưới

  thiết bị lọc lưới

  * kỹ thuật

  lưới lọc

  toán & tin:

  bộ lọc màn hình

  xây dựng:

  thiết bị lọc kiểu trống