save file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • save file

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tập tin dùng để lưu

  tệp dùng để lưu

  tệp lưu

  điện tử & viễn thông:

  tệp lưu trữ