save area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • save area

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  vùng lưu

  vùng lưu trữ

  vùng lưu, vùng nhớ