save-all tray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save-all tray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save-all tray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save-all tray.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • save-all tray

    * kỹ thuật

    khay thu hồi nước trắng