save-all nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save-all nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save-all giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save-all.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • save-all

  * kinh tế

  cái để tiết kiệm (thời gian, tiền bạc...)

  khay

  mâm

  tạp dề

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  máng gom dầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • save-all

  a receptacle for catching waste products for further use

  a sail set to catch wind spilled from a larger sail

  a net hung between ship and pier while loading a ship