save as nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save as nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save as giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save as.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • save as

  * kỹ thuật

  lưu như

  toán & tin:

  lưu với tên khác

  lưu thành một file khác