sales revenue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales revenue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales revenue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales revenue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sales revenue

  * kinh tế

  doanh số

  doanh thu

  doanh thu bán hàng

  thu nhập bán hàng

  * kỹ thuật

  doanh thu buôn bán