quit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quit.

Từ điển Anh Việt

 • quit

  /kwit/

  * tính từ

  vị ngữ thoát khỏi, giũ sạch được

  to get quit of somebody: thoát hẳn không bị ai quấy rầy nữa, tống khứ được ai

  to get quit of one's debts: thoát nợ, giũ sạch nợ nần

  * ngoại động từ quitted (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) quit

  bỏ, rời, buông

  to quit hold of: bỏ ra buông ra

  to quit office: bỏ việc

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thôi, ngừng, nghỉ

  quit that!: thôi đừng làm việc ấy nữa!

  to quit work: nghỉ việc

  rời đi, bỏ đi

  to have notice to quit: nhận được giấy báo dọn nhà đi

  (thơ ca) trả lại, đáp lại, báo đền lại; trả sạch, thanh toán hết

  to quit love with hate: lấy oán trả ơn

  death quits all scores: chết là hết nợ

  (từ cổ,nghĩa cổ) cư xử, xử sự

  quit you like men: hãy xử sự như một con người

  (từ cổ,nghĩa cổ) to quit onself on thanh toán hết, giũ sạch được, thoát khỏi được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • quit

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  dứt

  điện lạnh:

  ra khỏi

  toán & tin:

  thoát, ra khỏi

Từ điển Anh Anh - Wordnet