pressure test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pressure test

  * kỹ thuật

  sự thí nghiệm ép

  sự thí nghiệm nén

  xây dựng:

  sự thử áp lực

  cơ khí & công trình:

  sự thử áp suất

  sự thử chịu áp suất