pressure pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pressure pipe

  * kỹ thuật

  ống áp lực

  ống chịu áp

  ống có áp

  cơ khí & công trình:

  ống chịu áp lực