pressure load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressure load

    * kỹ thuật

    lực nén ép