pressure tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pressure tank

  * kinh tế

  nồi áp suất

  thùng chứa dưới áp lực vào

  * kỹ thuật

  bể chịu áp

  bình áp suất

  hóa học & vật liệu:

  bể chứa áp suất

  thùng cao áp