pressure head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pressure head

  * kỹ thuật

  áp suất

  chiều cao cột áp

  cột áp thủy tĩnh

  độ cao cột nước

  xây dựng:

  chiều cao đo áp

  hóa học & vật liệu:

  độ chênh áp