pressure line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pressure line

  * kỹ thuật

  đường áp lực

  đường có áp

  đường ống chịu áp

  cơ khí & công trình:

  đường (ống) cao áp

  xây dựng:

  đường áp lực (vòm)