pressure flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pressure flow

  * kỹ thuật

  dòng chảy có áp lực

  xây dựng:

  chuyển động có áp

  toán & tin:

  dòng áp

  hóa học & vật liệu:

  dòng áp lực

  cơ khí & công trình:

  dòng có áp