pressure suit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure suit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure suit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure suit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pressure suit

  * kỹ thuật

  bộ cuốn áo du hành vũ trụ (tàu vũ trụ)

  bộ cuốn áp có áp

  điện tử & viễn thông:

  bộ áo chịu áp suất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pressure suit

  protective garment consisting of an inflatable suit for space or high altitude flying