pressure tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pressure tap

  * kỹ thuật

  sự rót bằng áp lực

  vòi áp lực

  xây dựng:

  vòi không khí nén