pressure drop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressure drop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressure drop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressure drop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pressure drop

  * kỹ thuật

  độ chênh áp suất

  độ giảm áp suất

  sự giảm áp suất

  sự sụt áp suất

  xây dựng:

  giảm áp lực

  sự tụt áp lực

  hóa học & vật liệu:

  giảm áp suất

  cơ khí & công trình:

  sự sụt áp lực