present (vs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

present (vs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm present (vs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của present (vs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • present (vs)

  * kỹ thuật

  đưa ra

  trình bày

  toán & tin:

  trình diễn