presentee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

presentee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm presentee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của presentee.

Từ điển Anh Việt

 • presentee

  /,prezn'ti:/

  * danh từ

  người được giới thiệu, người được tiến cử (vào một chức vụ nào...); người được đưa vào tiếp kiến, người được đưa vào yết kiến

  (tôn giáo) thầy tu được tiến cử (cai quản xứ đạo...)

  người nhận quà biếu, người nhận đồ tặng