presentimental nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

presentimental nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm presentimental giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của presentimental.

Từ điển Anh Việt

  • presentimental

    xem presentiment